De Mensen

Het bestuur

Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge heeft een bestuur dat er enerzijds alles aan doet om zoveel mogelijk doelen van de Stichting te realiseren en anderzijds erop toeziet dat de inkomsten en uitgaven van de Stichting op de juiste manier in balans zijn. Het bestuur luistert bij het ontwikkelen van haar beleid en plannen naar de wensen en verwachtingen van de gasten en de vrijwilligers van Domaine de Puylagorge. Door middel van feedback vanuit de evaluatieformulieren en rechtstreeks contact wordt direct omgezet in voornemens en acties.

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Bestuursleden hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten, hier wordt terughoudend mee omgegaan. De stichting heeft geen personeel in loondienst.
Het bestuur vergadert ca. 20x per jaar (live, per Skype of teleconferentie). Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang besproken, worden ideeën doorontwikkeld en getoetst en worden besluiten genomen.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen met de bijbehorende taken:

Penningmeester Gregory Scholten
Sponsoring bestuurslid Marjan Staal
Voorzitter Marije Kikkert
Secretariaat Jeanine van Dam
Animatie bestuurslid Arthur zegveld

De vrijwilligers

vrijwilligers_bonte_avond_gezelligheid
vrijwilligers_en_gehandicapte_kinderen
vrijwilligers_plezier_gehandicapte_kinderen
vrijwilligers_vakantie_gehandicapte_kinderen
vrijwilligerswerk_gezellig_team_goed_doel
vrijwilligerswerk_samen_inzetten_gehandicapte_kinderen
vrijwilligerswerk_vrienden_maken_goed_doel

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor het werk van de stichting. De vrijwilligers zijn grofweg verdeeld in twee werkgroepen. Namelijk het animatieprogramma en extra hulp en ondersteuning voor gezinnen.

De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge verzorgt met haar vrijwilligers van maandagmorgen tot en met vrijdagavond een gevarieerd animatieprogramma voor gehandicapte kinderen tot 16 jaar en hun broertjes en zusjes tot en met 12 jaar.

Naast het verzorgen van een animatieprogramma, bieden De Vrienden van Domaine de Puylagorge de gezinnen ook extra hulp en ondersteuning. Dit staat niet los van de animatie, maar overlapt elkaar. Het maakt wel dat niet alle vrijwilligers dezelfde taken hebben. De een werkt meer individueel, de ander meer groepsmatig.

Het spreekt voor zich dat we bij het bieden van hulp dicht bij de kinderen nog meer waarde hechten aan het respect voor privacy van de gezinnen en van het onbesproken gedrag van onze vrijwilligers. We zoeken hiervoor de meer ervaren vrijwilligers uit.

Vertrouwenspersoon:

Loop je ergens tegenaan? Zit je ergens mee? Zijn er zaken die je liever niet met je coördinator of medevrijwilligers bespreekt? Dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon Jeanny Langens. Je kunt contact met haar opnemen via: +316 20026827.

Reacties zijn gesloten.