Doneren

Word Vriend, doneer nu!

Het faciliteren en onderhouden van speciale voorzieningen en de faciliteitskosten van de vrijwilligers die de gasten ondersteunen zijn een enorme kostenpost. Veel geld, wat Tim en Jeanine als eigenaren van het vakantiepark zonder winstoogmerk niet zomaar hebben.

De vakantiegasten betalen weliswaar voor hun verblijf maar dit staat niet in verhouding tot de werkelijke kosten. Zou het park alles door belasten, dan wordt een vakantie op Domaine de Puylagorge, veel te duur. Een andere optie is een uitbreiding van 35 naar 100 plaatsen dicht op elkaar. En dat is nu juist wat we niet willen en wat niet past bij deze doelgroep.

Word Vriend en doneer. Hoeveel kinderen met een handicap gun jij een fijne vakantie? Hoeveel ouders gun jij ook een ontspannen vakantie?

Fiscaal voordeel bij schenken aan De Vrienden

Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge is door de fiscus officieel aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat kan voor schenkers fiscale voordelen opleveren. Lees hieronder hoe en wanneer.

kidscorner5

metkids0

ANBI's en particulieren

Voor particulieren is het voordeel van schenken aan ANBI’s, dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er zelf voor kiezen om het voordeel zelf te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Uitleg Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling en (ANBI’s)

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.

Gewone giften zijn vaak niet of gedeeltelijk aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempels.
Drempel en maximaal aftrekbedrag
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er pas wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een minimum bedrag van € 60.

Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag. Indien men € 3500 schenkt is (€ 3500 minus € 250 (1% drempel) is € 3250) echter maximum van € 2500 aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer men € 2500 schenkt is € 2250 aftrekbaar. Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden.

Voor de gemiddelde Nederlander (brutojaarinkomen € 28.000) is de fiscale drempel van 1% € 280 per jaar. Alles onder dit bedrag is niet aftrekbaar, slechts het meerdere.

Deze fiscale drempel is niet van toepassing als in een schenkingsovereenkomst (notariële akte) wordt vastgelegd dat u minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan de algemeen nut beogende instelling. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een goed doel instelling en gunt de donateur een volledige aftrek. Deze aftrek kunt u vergelijken met de hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van de schenking terug.

  1. Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:
    De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
  2. Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als ‘gewone gift’;
  3. De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
  4. Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.

Reacties zijn gesloten.