Menu Sluiten

Bestuurswissel

Graag stellen we jullie op de hoogte van een bestuurswisseling binnen de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge die deze maand heeft plaats gevonden.

Afscheid leden

We nemen afscheid van Ilya Soffer en Erwin Schaapman in het bestuur. Als voorzitter en bestuurslid sponsoring, hebben zij er mede voor gezorgd dat de Stichting een ANBI-instelling is geworden met een beleidsplan voor de komende jaren. Ze hebben zich ingezet om het sponsorbeleid vorm te geven en sponsorgelden te werven. Ilya en Erwin, dank jullie wel voor al jullie inzet!

Voorstellen van het huidige bestuur

Jeanny Langens, is de nieuwe voorzitter van het bestuur en blijft daarnaast de coördinator van de vrijwilligers. Ook in het dagelijks leven werkt zij als coördinator van vrijwilligers. Een ervaren kracht dus en inmiddels al 3 jaar een vertrouwd gezicht op Puylagorge. Zij maakt zich sterk voor verdere professionalisering van ons vrijwilligersteam en kan daarbij rekenen op hulp van een fijne club enthousiaste vrijwilligers.

Iris Backbier, is penningmeester van het bestuur sinds november 2012. Iris werkt in het dagelijks leven als boekhouder en is een kundige aanvulling in het bestuur. Zij ontdekte Puylagorge toen zij een ontspannen vakantie zocht voor haar gezin met 3 kinderen waarvan 2 kinderen een beperking hebben en kan zich daardoor perfect verplaatsen in de gasten. Ouders die vragen hebben over het inzetten van hun PGB, kunnen bij haar terecht. Voor haar staat transparantie en professionaliteit altijd voorop.

Anja Postema, is nieuw in het bestuur en is benoemd als secretaris. In het dagelijks leven is zij moeder van 3 kinderen waarvan haar zoon een lichamelijke beperking heeft en steunt zij haar man met de administratie in de praktijk. Zij zet zich vaker in als vrijwilliger en daar is nu het bestuur van De Vrienden aan toegevoegd. Net als Iris kan zij zich perfect verplaatsen in de ouders op het park. Welkom in het team!

Annemarie Jansen, is ook nieuw in het bestuur. Zij is nu coördinator sponsoring en communicatie. In het dagelijks leven is zij jobcoach en ondersteunt zij mensen met een lichte beperking in het vinden en houden van werk. Zij kwam 6 jaar geleden als vrijwilliger op Puylagorge en is sindsdien stand-by met schrijven van teksten waaronder die voor de websites. Zij spreekt de taal van Puylagorge en is daarmee een welkome aanvulling op het team.

Jeanine van Dam, treedt terug als secretaris en wordt nu algemeen bestuurslid. Zij en haar man Tim bedachten Domaine de Puylagorge, bouwden het en leven het. Om sponsoren en vrijwilligers het vertrouwen te geven dat hun inzet echt op de juiste plaats terecht komt, stond Jeanine aan de wieg van De Stichting als zelfstandige organisatie naast de exploitatie van het vakantiepark.