Aanmeldformulier

Aanmeldingsformulier Puylagorge 2017
Hieronder vind je het aanmeldingsformulier om je in te schrijven als vrijwilliger voor de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge - vakanties 2017. De coördinatoren hebben inzage in deze informatie. Wanneer je je inschrijft worden je telefoonnummer en mailadres ook aan andere vrijwilligers doorgegeven.
*Vereist
Algemene gegevens
Familienaam *
Jouw antwoord
Roepnaam *
Jouw antwoord
Voorletters *
Jouw antwoord
Straat + Huisnummer *
Jouw antwoord
Postcode *
Jouw antwoord
Woonplaats *
Jouw antwoord
Land *
Jouw antwoord
Telefoon
Jouw antwoord
Mobiel *
Jouw antwoord
E-mail *
Jouw antwoord
Geslacht *
Geboortedatum *
Jouw antwoord
BSN-nummer (Sofi) *
Jouw antwoord
Ben je al eerder bij Domaine de Puylagorge geweest als vrijwilliger? Zo ja, hoe vaak en in welke functie? *
Jouw antwoord
Volg je momenteel een opleiding? Zo ja, welke? *
Jouw antwoord
Heb je een geldig EHBO-diploma? *
Verplicht
Wie kunnen wij, tijdens jouw verblijf op Domaine de Puylagorge, in geval van nood bereiken? *
Graag naam, relatie en telefoonnummer invullen.
Jouw antwoord
Heb je al ervaring in het werken met kinderen met een beperking? Zo ja, geef even een toelichting. *
Jouw antwoord
Welke talen spreek je en hoe goed spreek je deze? *
Jouw antwoord
Wat is je beroep? *
Jouw antwoord
Welke sporten beoefen je? *
Vul eventueel aan met andere hobby's.
Jouw antwoord
Hoeveel weken wens je te komen helpen? *
We vragen om toch minimaal 2 weken achter elkaar te komen helpen. Indien dit moeilijk is voor je, neem dan even contact op met vrijwilligers@vriendenvanpuylagorge.eu en dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.
Jouw antwoord
Gewenste periode
Welke weken hebben je eerste voorkeur? *
Verplicht
Welke weken hebben je tweede voorkeur? *
Verplicht
Welke functie(s) hebben je eerste voorkeur? *
Verplicht
Welke functie(s) hebben je tweede voorkeur? *
Verplicht
Verdere informatie
Heb je je samen met iemand anders ingeschreven? Zo ja, met wie?
Jouw antwoord
Wil je stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge helpen in het kader van buitenschoolse activiteiten/behalen van studiepunten? *
Wil je je vrijwilligerswerk op Domaine de Puylagorge gebruiken voor een stage, een afstudeerproject,...?
Jouw antwoord
Heb je dieetwensen? Zo ja, welke? *
Jouw antwoord
Heb je er bezwaar tegen dat er foto's of video-opnames gemaakt worden ten behoeve van werving, voorlichting, onderwijs en/of onderzoek? *
Zijn er in je gezondheidstoestand zaken (geestelijk en/of lichamelijk) die van belang zijn bij het draaien van de activiteit? Zo ja, graag noteren. *
Denk hierbij aan rugklachten, RSI, vermoeidheidsklachten, depressiviteit in het verleden,...We vragen dit omdat een activiteit op Domaine de Puylagorge lichamelijk en geestelijk veel van je vraagt. Vrijwilligers met een psychische stoornis kunnen daarom niet deelnemen. Voor vrijwilligers met een lichamelijke beperking wordt er per individu gekeken of plaatsing mogelijk is en wat een geschikte functie zou zijn.
Jouw antwoord
Verplichte introductiedag
In het voorjaar vindt er een verplichte introductiedag plaats. Nadere informatie hierover ontvang je tijdig via Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge.

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik:
- de afgelopen 5 jaar geen psychische problemen heb gehad of hiervoor behandeld ben;
- de afgelopen 10 jaar niet veroordeeld ben en/of een gevangenisstraf heb uitgezeten;
- bereid ben een Verklaring Omtrent Gedrag op te vragen indien Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge dit van mij verlangt. (hierover ontvang je dan nader bericht);
- geen lichamelijke problemen heb die mijn werkzaamheden tijdens genoemde activiteiten kunnen beïnvloeden;
- akkoord ga met de voorwaarden 'vrijwilligers Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge' (zie folder of download website);
- ermee akkoord ga dat de leiding van mijn activiteit de ingevulde gegevens ontvangt;
- alles wat jullie verder van mij moeten weten m.b.t mijn functioneren als vrijwilliger, hieronder door mij vermeld is.

Aanvullende informatie die jullie van mij moeten weten *
Jouw antwoord
Ingevuld op *
MM
/
DD
/
JJJJ
Verzenden
Pagina 1 van 1
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Aanvullende voorwaarden
 
 

Comments are closed