De Stichting

De Vrienden van Puylagorge

12jaar7

Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge is medio 2010 opgericht en in 2011 is het bestuur geïnstalleerd. We zijn een Nederlandse stichting, statutair beschreven in Oss met bestuursleden en vrijwilligers die zich inzetten vanuit heel Nederland en België. We hebben geen winstoogmerk en zijn een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Vrienden van Domaine de Puylagorge is de Stichting die ervoor zorgt dat er inkomsten worden verworven (fondsen, donaties, sponsoring en giften) om de speciale voorzieningen en activiteiten van Domaine de Puylagorge te realiseren en onderhouden. Als Vrienden maken we het voor veel gezinnen, voor wie een gezamenlijke vakantie voorheen niet kon, mogelijk om eindelijk gewoon samen op vakantie te gaan!

Missie en doelstelling

Stichting Vrienden van Puylagorge heeft als missie het leveren van een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van Domaine de Puylagorge.

De doelstellingen van de Vrienden bestaan uit:

  • Het toegankelijk maken van het terrein, de gebouwen en speelfaciliteiten voor kinderen en volwassenen met een beperking;
  • Het realiseren van aangepaste voorzieningen;
  • Het kunnen bieden van gepaste zorg en hulpmiddelen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De bestuursleden hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten. Hier wordt terughoudend mee omgegaan. De stichting heeft geen personeel in loondienst. De vrijwilligers krijgen voor hun inzet een vergoeding die past binnen de fiscale regeling voor vrijwilligersvergoedingen.

Beleidsplan

Beleidsplan januari 2014 t/m december 2016

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

Reacties zijn gesloten.