Menu Sluiten

FAQ

Hoe weet ik onder welke wet mijn PGB valt?


Heeft u een PGB gekregen van uw gemeente? Dan valt uw zorg onder de Jeugdwet of onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Heeft u een PGB gekregen van een zorgkantoor? Dan valt uw PGB onder de WLZ (Wet langdurige zorg). U heeft dan langdurige, intensieve zorg nodig.
U heeft een PGB gekregen van uw zorgverzekeraar? Dan valt uw PGB onder de ZVW (Zorgverzekeringswet).

Het is ook mogelijk dat u meerdere budgetten hebt gekregen.

Moet ik altijd een zorgovereenkomst én een zorgbeschrijving aanleveren?


Dit is afhankelijk van welk budget u heeft. Uw gemeente of zorgkantoor informeert u over wat u moet doen en waar u de documenten moet aanleveren.
1. Als u budget heeft via uw gemeente moet u in ieder geval altijd een zorgovereenkomst aanleveren en mogelijk meerdere documenten.
2. Als u een WLZ-budget heeft via het zorgkantoor, dient u altijd een zorgovereenkomst én een zorgbeschrijving aan te leveren.

Wanneer en waar moet ik de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving aanleveren?


Het advies is om de documenten voor ondertekening zo spoedig als mogelijk aan te leveren bij Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge.
U ontvangt dan de documenten van ons ondertekend terug en kunt deze dan indienen bij de instantie die wordt aangegeven op de zorgovereenkomst (zie ook de volgende vraag).
U moet de zorgdocumenten altijd aanleveren bij Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge vóórdat u de factuur ontvangt. Dit omdat u vooraf van het zorgkantoor of de gemeente goedkeuring krijgt over het kunnen uitgeven van budget voor de kosten van begeleiding tijdens een vakantie.
Wij vragen u met klem niet te wachten op onze factuur, want dat vertraagt de uitbetaling en geeft u onzekerheid over de betaling vanuit het PGB.

Aan wie moet ik de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving sturen nadat deze door Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge ondertekend zijn?


Dat hangt af van onder welke wet uw PGB valt:
PGB – WMO: naar de Sociale Verzekeringsbank;
PGB – Jeugdwet: naar de Sociale Verzekeringsbank;
PGB – WLZ: naar uw zorgkantoor;
PGB – ZVW: naar uw zorgverzekeraar (kijk op uw beschikking/ toestemmingsbrief waar u de overeenkomst heen moet sturen).

Betaalt u de zorgverlener uit meer dan één budget? Stuur dan een exemplaar naar iedere instantie waarvan u een budget heeft. U kunt daarvoor een kopie maken van de ingevulde en ondertekende zorgovereenkomst.

Mag ik bij de looptijd van de zorgovereenkomst ook een langere periode invullen?


U vult bij de looptijd de startdatum van de vakantie in. Vervolgens kunt u kiezen uit een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Indien uw budget doorlopend is kan de zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Dat is meestal zo bij een WLZ-indicatie. Indien u dan volgend jaar terugkomt hoeft u geen nieuwe overeenkomst af te sluiten.
Indien u kiest voor een looptijd van bepaalde tijd, kies dan een iets latere einddatum voor het geval u langer dan voorzien gebruik zou moeten maken van begeleiding.

Hoe komt het dat ik voorafgaand aan onze vakantie nog geen factuur heb ontvangen voor de zorg die tijdens de vakantie gegeven wordt?


De factuur voor de kosten voor de zorg van het kind met de beperking ontvangt u pas ná uw vakantie, aangezien de zorg alleen achteraf kan worden gedeclareerd.

Kan ik de huur van het huisje/appartement ook betalen uit het PGB?


Vanuit uw PGB kunnen alleen zorgkosten worden betaald. Indien u met uw zorgverlener of gemeente andere afspraken maakt, dan vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen.