Bedrijfssponsoren

Word Vriend, word bedrijfssponsor!

Op vakantie naar Frankrijk als gezin met één of meer kinderen met een handicap. Het kan, ondanks alle zorg en aandacht die het gezin vraagt, dankzij De Vrienden van Domaine de Puylagorge. Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben meer Vrienden nodig. Verbind je bedrijf aan ons; Wordt Vrienden van Domaine de Puylagorge.

 • Financiële sponsoring;
  Maak uitbreiding van de projecten op Domaine de Puylagorge mogelijk;
 • In natura;
  We bekijken graag samen met jou welke producten of diensten van jouw bedrijf kunnen bijdragen;
 • Acties en evenementen;
  Maak uw medewerkers bewust van het belang van Domaine de Puylagorge en kom in actie;
 • Ambassadeurschap;
  Verbind je persoonlijk aan De Vrienden en zet je professioneel in voor De Vrienden.

Wil je als bedrijf Vriend worden, neem dan contact met ons op. We bespreken graag samen met jou de mogelijkheden.

Fiscaal voordeel bij schenken aan De Vrienden

Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge is door de fiscus officieel aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat kan voor schenkers fiscale voordelen opleveren. Lees hieronder hoe en wanneer.

ontzorgen1

ontzorgen4

ANBI's en bedrijven

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan anbi’s. Per jaar is het bedrag boven € 227 (2010) aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.

Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Sponsoring door bedrijven

Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen. Let op met betrekking tot de btw.

Reacties zijn gesloten.