Menu Sluiten

Zorgbeschrijving

Of u naast de zorgovereenkomst, ook een zorgbeschrijving dient aan te leveren, is afhankelijk van welk budget u heeft. Uw gemeente of zorgkantoor informeert u over wat u moet doen en waar u de documenten moet aanleveren. Als u een WLZ-budget heeft via het zorgkantoor, dient u altijd een zorgovereenkomst én een zorgbeschrijving aan te leveren.

Om u te ondersteunen bij het opstellen van een Zorgbeschrijving (als aanvulling op de zorgovereenkomst) vindt u hier een format waarin de Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge-gegevens al staan ingevuld.

TIPS bij het INVULLEN van de ZORGBESCHRIJVING

Een zorgbeschrijving bestaat uit twee vragen. Bij beide vragen is een algemene tekst al ingevuld. Beide vragen dient u zelf verder aan te vullen met specifieke informatie over uw zoon of dochter.

  1.  Wat komt de zorgverlener doen en hoe vaak?

Als aanvulling op de reeds opgenomen (zwarte) tekst beschrijft u hier zo duidelijk en precies mogelijk welke zorgactiviteiten de zorgverlener van onze stichting moet doen (de rode tekst). Beschrijf de dagelijkse werkzaamheden die tijdens de programma-uren worden uitgevoerd door de zorgverlener. Wat doet hij of zij om uw kind te begeleiden/helpen?

Let op dat u alleen een beschrijving geeft van de zorgactiviteiten die u inkoopt met het PGB zoals groepsbegeleiding, individuele begeleiding en/of persoonlijke verzorging. Zorg dat deze beschrijving overeenkomt met de indicatiebeschikking/toekenningsbeschikking en dat u alle werkzaamheden toelicht die u in de zorgovereenkomst heeft aangekruist.

  • Beschrijving van begeleiding (individueel of groep)

Bij begeleiding gaat het bijvoorbeeld om het helpen bij het voortbewegen in een rolstoel, ondersteuning bij lopen of ervoor zorgen dat een kind niet wegloopt.
Begeleiding kan ook bestaan uit het ondersteunen bij het aangaan van sociale contacten, het voorkomen en adequaat handelen bij probleemgedrag en het voorkomen van gedragsproblemen door het bieden van structuur.

  • Beschrijving van persoonlijke verzorging

Denk hierbij aan het helpen bij de toiletgang, gebruik van incontinentiemateriaal, helpen met het geven van eten, begeleiden of hulp bij het aan- en uitdoen van kleding etc.
Benoem tevens de medische verzorging, zoals het toedienen van medicatie, handelen bij epilepsie, katheteriseren, injecteren of het toedienen van sondevoeding.

2. Waarom is deze zorg bij u nodig?

In de reeds opgenomen zwarte tekst moet u de rode woorden vervangen of verwijderen indien niet van toepassing.

In het tweede deel moet de reden voor de zorg en begeleiding vanuit uw kind beschrijven (dus niet waarom een vakantie bij Camping Parc de la Brenne, Domaine de Puylagorge voor u als ouders nodig is).

U vult aan waarom uw kind de zorg nodig heeft die u bij onderdeel 1 heeft benoemd. Dit geeft het zorgkantoor een goed overzicht van de achtergrond van de zorgvraag. Het gaat er niet om dat u bij dit onderdeel (alleen) de medische geschiedenis van uw kind opschrijft, maar dat u duidelijk uitlegt waarom de zorgverlener deze zorgactiviteiten uitvoert.

! Een tip is om uzelf de volgende vraag te stellen: “Wat gebeurt er als mijn kind deze zorg niet zou krijgen?” Benoem de (ernstige) gezondheidsrisico’s wanneer de zorg die nodig is ontbreekt. Denk hierbij aan risico’s als bijvoorbeeld lichamelijke verwaarlozing, geen aansluiting vinden bij anderen (sociaal isolement), weglopen, paniek en ontreddering.