Menu Sluiten

Zorgovereenkomst

Onderstaand vindt u 3 formats Zorgovereenkomst van de SVB. De specifieke gegevens van Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge zijn hierop reeds ingevuld. U dient deze overeenkomst eerst op te slaan, voor u hem invult en aan ons mailt.  

Verkrijgt u een PGB via uw gemeente?
Dan valt uw zorg onder de Jeugdwet of onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Gebruik dan een van deze formats:

Heeft u een PGB gekregen van een zorgkantoor?
Dan valt uw PGB onder de WLZ (Wet langdurige zorg). Gebruik dan dit format:

Indien u een geldende zorgovereenkomst heeft maar gegevens wilt aanpassen, dient u hiervoor dit wijzigingsformulier te gebruiken.

Let op: Een wijzigingsformulier hoeft NIET te worden ondertekend door Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge wanneer er sprake is van:

 • verhoging van het tarief;
 • verlenging van de zorgovereenkomst;
 • beëindiging van de zorgovereenkomst.

U kunt het formulier in deze gevallen direct indienen bij de SVB nadat u het zelf ondertekend heeft. In alle andere gevallen moet u het nog eerst aan Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge mailen ter ondertekening.

TIPS bij het INVULLEN van de ZORGOVEREENKOMST
Vooraleer u het format van de Zorgovereenkomst invult, dient u het eerst op te slaan op uw computer! 

 • Vraag 3. Looptijd van de overeenkomst
  U vult bij de looptijd de eerste dag van uw verblijf in. De overeenkomst is in principe voor bepaalde tijd, namelijk de duur van uw verblijf. Het is raadzaam om een latere einddatum in te vullen dan de laatste dag van uw verblijf. Mocht u wegens omstandigheden langer moeten blijven en daarbij gebruik willen maken van de begeleiding, dan zou u dit niet kunnen bekostigen uit uw PGB. Laat de overeenkomst dus bijvoorbeeld een week later eindigen.
  U kunt ook de overeenkomst voor onbepaalde tijd invullen, bv. als u weet dat u volgend jaar weer komt. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan echter alleen wanneer uw budget doorlopend is. Dat is meestal zo bij een WLZ-indicatie.
 • Vraag 4. Werkafspraken
  Er wordt achteraf gefactureerd op basis van het aantal geleverde zorguren tijdens uw verblijf.
 • Vraag 5.2. Vergoeding per uur
  De vergoeding is afhankelijk van de categorie waarin de zorg en begeleiding valt (zie bevestiging intake). Kruis het juiste budget aan en de (juiste) werkzaamheden! De vergoedingen zijn als volgt:
  • Categorie 1 = begeleiding individueel: € 18,00 per uur
  • Categorie 2 = begeleiding 1 / 3: € 13,00 per uur
  • Categorie 3 = begeleiding 1 / 5: € 7,50 per uur
  • Persoonlijke verzorging verpleging en/of verpleging: € 21 per uur

Mocht u het idee hebben dat uw kind ook in een andere categorie kan vallen, dan kunt u hierover, binnen 7 dagen na het ontvangen van de proformafactuur, contact opnemen met secretariaat@vriendenvanpuylagorge.eu